Navn og adresse
Nordby Gl. Købmandshandel
Smagen af Øen og Baghuset
Nordby Hovedgade 15
8305 Samsø

Telefon: 8659 6665
Mail: lars@smagenafoen.dk
CVR-nr. 26766230

Bankoplysninger:
Folkesparekassen 9860 0000517402